Achtergrond en spellingregels

Uitgangspunten van deze site

Officieel en alternatief

U vindt op deze site van talloze lastig te spellen woorden de juiste vorm. Daarbij wordt in principe de officiële spelling gevolgd. Soms is er een niet-officieel alternatief gangbaar en ook goed te verdedigen. Dan wordt dat ook gegeven. Zo'n alternatief is gemarkeerd met de afkorting alt.

Voorbeelden: 

 • naar hartenlust
  ook: naar hartelust alt
 • naar hartelust alternatief
  officieel
  : naar hartenlust

Regelnummers

Bij elk woord staan een of meer getallen. Elk getal correspondeert met een bepaalde spellingregel; er zijn er in totaal 82. Als u op het getal klikt, leest u welke spellingregel van toepassing is op het woord waar het u om gaat. Bijvoorbeeld:

 • naar hartenlust, alt: naar hartelust 52, 69

Als u op het getal 52 klikt, komt u in regel 52 terecht ('Samenstelling (los) of woordgroep (aaneen)'). Klikken op het getal 69 brengt u naar regel 69, waar u meer informatie vindt over de tussen-n. In de Spellingwijzer Onze Taal vindt u de tekst van alle regels achter elkaar.

Informatie per woord

Bij de meeste woorden staat extra informatie. Meestal geven we:

 • bij zelfstandige naamwoorden het bijbehorende lidwoord en/of woordgeslacht, de meervoudsvorm(en) en de verkleinvorm(en);
 • bij bijvoeglijke naamwoorden de verbogen vorm, de vergrotende trap en de overtreffende trap;
 • bij werkwoorden de belangrijkste vervoegingen - in elk geval verleden tijd en voltooid deelwoord, en vaak ook de tegenwoordige tijd en het tegenwoordig deelwoord;
 • bij afkortingen de betekenis daarvan.

Bij woorden die sterk op elkaar lijken, zoals luid en luit, geven we de betekenis, zodat u zeker weet dat u het juiste woord hebt opgezocht.

Combinaties en voorbeelden

Bij veel woorden staan voorbeelden die aangeven hoe je ze gebruikt in een samenstelling, woordgroep of zinnetje.
Zo staat bij zee de regel: 

combinatie(s): zee...: zeeadelaar, zee-eend, zee-egel, zee-ijs, zeeoorlog, zeevis, enz.

En bij eruit komen vindt u (naast de vervoeging) ter verduidelijking deze voorbeelden:

Laten we proberen eruit te komen vandaag.
Dit is de woning waar de verdachte zojuist uit kwam.
Ik merk dat de spanning er bij jou nu pas uit komt.

Eigennamen

Op deze site zijn ook meer dan 3500 lastig te spellen eigennamen van personen en aardrijkskundige namen te vinden. Van ABBAAken en Woody Allen tot Mark Zuckerberg en Zwollenaar

website door Kees ™