Achtergrond en spellingregels

Uitgangspunten van deze site

Officieel en alternatief

Op deze site vind je van talloze lastig te spellen woorden de juiste vorm. Daarbij is de officiële spelling het uitgangspunt, maar als er een alternatief gangbaar en ook goed te verdedigen is, wordt dat ook gegeven. Zo'n niet-officieel alternatief is altijd gemarkeerd met de afkorting alt.

Voorbeelden: 

 • naar hartenlust
  ook: naar hartelust alt
 • naar hartelust alternatief
  officieel
  : naar hartenlust

Spellingsite.nu bevat meer dan 125.000 woorden. Bij ongeveer twee procent daarvan staat een alternatief genoemd dat afwijkt van de officiële spelling. 

Regelnummers

Bij elk woord staan een of meer getallen. Elk getal correspondeert met een bepaalde spellingregel. Er zijn in totaal 82 spellingregels. Als je op het getal klikt, lees je welke spellingregel van toepassing is op het woord waar het je om gaat. Bijvoorbeeld:

 • naar hartenlust, alt: naar hartelust 52, 69

Als je op het getal 52 klikt, kom je in regel 52 terecht ('Samenstelling (los) of woordgroep (aaneen)'). Klikken op het getal 69 brengt je naar regel 69, waar je meer informatie vindt over de tussen-n. In de Spellingwijzer Onze Taal vind je de tekst van alle regels achter elkaar.

Informatie per woord

Bij de meeste woorden staat extra informatie. Meestal geven we:

 • bij zelfstandige naamwoorden het bijbehorende lidwoord en/of woordgeslacht, de meervoudsvorm(en) en de verkleinvorm(en);
 • bij bijvoeglijke naamwoorden de verbogen vorm, de vergrotende trap en de overtreffende trap;
 • bij werkwoorden de belangrijkste vervoegingen - in elk geval verleden tijd en voltooid deelwoord, en vaak ook de tegenwoordige tijd en het tegenwoordig deelwoord;
 • bij afkortingen de betekenis daarvan;
 • afbrekingen.

Bij woorden die sterk op elkaar lijken, zoals luid en luit, geven we de betekenis, zodat je zeker weet dat je het juiste woord hebt opgezocht.

Combinaties en voorbeelden

Bij veel woorden staan voorbeelden die aangeven hoe je ze gebruikt in een samenstelling, woordgroep of zinnetje.
Zo staat bij zee de regel: 

combinatie(s): zee...: zeeadelaar, zee-eend, zee-egel, zee-ijs, zeeoorlog, zeevis, enz.

En bij eruit komen vind je (naast de vervoeging) ter verduidelijking deze voorbeelden:

Laten we proberen eruit te komen vandaag.
Dit is de woning waar de verdachte zojuist uit kwam.
Ik merk dat de spanning er bij jou nu pas uit komt.

Eigennamen

Op deze site zijn ook meer dan 3500 lastig te spellen eigennamen van personen en aardrijkskundige namen te vinden. Van ABBAAken en Woody Allen tot Mark Zuckerberg en Zwollenaar

website door Kees ™