Trouw gaat de officiële spelling volgen

De Nederlandse krant Trouw heeft besloten vanaf 2021 de officiële spelling te volgen

De Nederlandse krant Trouw heeft besloten vanaf 2021 de officiële spelling te volgen.

In 2005 en 2006 was er veel verzet tegen de wijzigingen in de officiële spelling van 2005. Onze Taal bracht in 2006 een nieuwe druk uit van zijn spellinggids: het Witte Boekje, waarin deze wijzigingen grotendeels niet werden overgenomen. Bovendien werd besloten de tussen-n vrij te laten. Wie ‘ruggegraat’ wil schrijven, maakte dus volgens het Witte Boekje geen fout; wie ‘ruggenspraak’ wil schrijven ook niet. (Officieel is het overigens ‘ruggengraat’ en ‘ruggespraak’.)

Trouw besloot het anders aan te pakken: de redactie ging terug naar de tussen-n-regeling van 1954 en liet de tussen-n dus juist niet vrij. In de loop der jaren kreeg de krant steeds meer kritiek van lezers op de spelling van woorden als ‘schapekeutel’ (zonder tussen-n). De redactie besloot daarom eind 2020 de officiële tussen-n-regels van 1995/2005 te gaan hanteren.

Een beschrijving van de patronen die de meeste mensen volgen bij het wel of niet schrijven van de tussen-n, vindt u op deze site in regel 69, onder het kopje: ‘alternatief - niet officieel, wel gangbaar’. De woordenlijst die u op onze site vindt, is samengesteld volgens deze patronen.

naar nieuwsoverzicht
website door Kees ™